Meestgestelde vragen

Een inkoopactie in uw gemeente

Kunnen een collectieve en grootschalige inkoopactie en lokale initiatieven samengaan?

Ja dat kan zeer goed en dat gebeurt ook al op grote schaal. Wij kunnen lokale en regionale energieloketten en activiteiten juist een boost geven. Winst uit je Woning werkt al samen met energieloketten en energie coöperaties zoals Calorie uit Castricum. In 7 gemeenten rondom Arnhem werken wij samen met het Energieloket Midden Gelderland (ELMG) en het Liemers Energieloket. Ook organiseert WUW al 8 jaar inkoopacties voor het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer.

Hoe werkt dat bijvoorbeeld? Het energieloket laat alle aangesloten gemeenten een brief sturen aan woningeigenaren over de activiteiten van het energieloket, met een concreet aanbod van een advies- en inkoopactie die vanuit het loket wordt georganiseerd samen met de gemeenten. WUW faciliteert de gemeente bij het communicatieproces. WUW opereert in die gevallen op de achtergrond met haar geautomatiseerde klantcontactsysteem, helpdesk (8 mensen), onafhankelijke adviseurs (8 man), offertes op maat en voor de actie geselecteerde (vnl. lokale en regionale) installatie- en isolatiebedrijven. Ze zorgt dat het inkoopproces geolied en op een kwalitatief hoog niveau verloopt onder de vlag van het energieloket of de energie coöperatie.

De ervaring leert dat van de aangeschreven doelgroep 10% deelneemt aan een inkoopactie. Die mensen kan het energieloket (met hun toestemming) toevoegen aan haar eigen contactenbestand. Zo kan de inkoopactie ervoor zorgen dat het energieloket een boost krijgt of bijvoorbeeld een energie coöperatie meer leden verwerft. 2 Vliegen in 1 klap dus: grote stappen zetten met het verduurzamen van woningen en grotere bekendheid van en deelname aan gerelateerde lokale activiteiten.

Samenwerking met lokale (bouw)coalities of allianties

Ervaring leert dat als we met dergelijk partijen om de tafel gaan er veel mogelijk is en dat we complementair aan elkaar kunnen zijn. Wij kunnen helpen met het opschalen en versnellen met een hoge kwaliteit van dienstverlening. Zo kunnen we samen meer doen. Zo doen we dat bijvoorbeeld al met Groene Allianties de Liemers en met Puur Slim West Friesland.

Ontvangt Winst uit je woning subsidie?

Onze advies- en inkoopacties kunnen wij geheel zonder subsidie draaien. Voor de vele innovatietrajecten waar wij in zitten ontvangen wij subsidie tot het moment dat ook zo’n traject kosteneffectief gedraaid kan worden. Wij investeren flink in trajecten voor het aanbieden van maatwerkadviezen, het organiseren van financiering (Bodemwende, Woningabonnement), het ontwikkelen van een propositie voor VVE’s, de opstart van een concept voor bedrijven (www.meerwinstuitjebedrijf.nl) en onderzoek door bijvoorbeeld TNO en ECN.

Wat is het verdienmodel van Winst uit je woning?

Op de prijs voor de energiemaatregelen zit een marge voor de dienstverlening die wij verrichten. Daarnaast ontvangen wij €29,- inclusief BTW voor de adviezen aan huis.

Winst uit je woning heeft gaandeweg een concept opgebouwd dat tegen steeds lagere kosten (automatisering) steeds meer taken overneemt van isolatiebedrijven. De helpdesk, advisering, maken van de offertes, nabellen van de offertes en maken van bestekken voor uitvoerders, gebeurt allemaal vanuit Winst uit je woning. Doordat wij het klantproces efficiënter uitvoeren kunnen wij dat tegen lagere kosten doen dan een regulier isolatiebedrijf. Wij voegen hiermee dus waarde toe door het faciliteren van de klantreis tegen lagere kosten. Door de toegevoegde waarde in het proces te laten betalen door de isolatiebedrijven en installatiebedrijven (deze kosten kwamen immers voor hen te vervallen), is een rendabele businesscase ontstaan die na ongeveer 5 jaar testen en verbeteren geen subsidie meer vereiste.

De verduurzaming van Nederland op basis van subsidies is simpelweg onbetaalbaar en het hoeft voor veel projecten ook niet meer. Het feit dat wij nu zonder subsidie kunnen groeien in het verduurzamen van gemeenten zorgt voor versnelling van de verduurzaming van de bestaande bouw.

Solvabiliteit en Liquiditeit

Wij betalen onze adviseurs en medewerkers (in totaal 21) maandelijks en schieten alle kosten voor. Dit vraagt een gecalculeerde voorinvestering die wij goed kunnen dragen. Onze solvabiliteit én liquiditeit is goed en houden wij actief op pijl. Dit kun je ook bij ons opvragen door middel van een ‘Credit Check’. Wij zijn daarnaast niet afhankelijk van externe financiers.

Waarom zou je als gemeente kiezen voor Winst uit je woning?

Wij maken het zowel uitvoerende partijen als woningeigenaren heel makkelijk energiemaatregelen te treffen.

Bijzonder aan onze grootschalige advies- en inkoopacties is dat wij heel ver gaan in het faciliteren van zowel uitvoerders/isolatiepartijen als woningeigenaren. Wij hebben de klantreis (van aanmelding tot en met opdrachtverstrekking) heel efficiënt georganiseerd, efficiënter dan dat isolatiebedrijven dat kunnen. Dit dankzij een verregaand geautomatiseerd klantcontactsysteem, helpdesk (8 mensen) en onze onafhankelijke adviseurs. Op die manier maken wij het zowel uitvoerders als woningeigenaren heel makkelijk om energiemaatregelen daadwerkelijk uit te voeren. Gemiddeld gaat 3% van doelgroep over tot het afnemen van energiemaatregelen. Na elke inkoopactie voeren wij een evaluatie uit onder alle mensen die zich voor de inkoopactie hebben ingeschreven en onder de deelnemende uitvoerende partijen. Deelnemers beoordelen ons gemiddeld met een 8,3 en uitvoerende partijen met een 8.

Onze onafhankelijke adviseurs geven betrouwbaar advies én maken de offertes.

Verder is het zo dat onze onafhankelijke adviseurs van ons een vast bedrag per advies aan huis ontvangen. Hun inkomen is dus niet afhankelijk van het al of niet verstrekken van een opdracht door de klant. De adviseurs inspecteren aan huis of de door de woningeigenaar gewenste soort isolatie mogelijk is en brengt advies uit over de isolatiematerialen die in het betreffende geval het beste kunnen worden gebruikt. Eventuele fouten van adviseurs worden ook verrekend met hun vergoeding. Het zijn ook onze adviseurs die de offertes maken op basis van hun bevindingen uit het huisbezoek. Dat maakt ook de offertes betrouwbaar: onze adviseurs hebben immers geen baat bij het doorvoeren van meerwerk of het adviseren van een bepaald type isolatie.

Met 1 huisbezoek: onafhankelijk advies én offertes op maat van geselecteerde isolatiebedrijven.

Mensen hebben bij ons maar met 1 huisbezoek te maken, de selectie van uitvoerende partijen (per isolatiemaatregel) heeft dan al door ons plaatsgevonden. Woningeigenaren hoeven dus niet zelf bij meerdere partijen offertes aan te vragen. De offertes voor alle verschillende typen maatregelen (met een specifiek geselecteerde uitvoerder per afzonderlijke maatregel)  staan in concept klaar in ons systeem. Deze offertes worden op maat gemaakt met de input over de woning die de onafhankelijke adviseur heeft opgenomen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de te isoleren oppervlaktes en  materialen maar ook alle benodigde overige kostenposten zoals het plaatsen van ventilatieroosters, knipvoegherstel, ondergravingen en eventuele hoogwerkers. De offertes, per type isolatiemateriaal en uitvoerder, worden op maat opgesteld en doorgaans dezelfde dag nog per mail verzonden aan de woningeigenaar. De woningeigenaar kan vervolgens met twee muisklikken akkoord geven.

Technische vragen over spouwmuurisolatie

Waarom moet een gevel worden geïmpregneerd?

Sommige stenen zijn gevoelig voor vorst, waarbij het vocht in de muur bevriest. Dan gaan de stenen stuk.

Mijn spouwmuur is al beperkt geïsoleerd. Kan dit worden aangevuld?

Dat kan in veel gevallen. De besparing is dan iets lager in vergelijking met een geïsoleerde spouwmuur.

Welke woningen kunnen niet geïsoleerd worden?

 • – Woningen zonder spouwmuur, meestal huizen van voor 1925.
  – Woningen die onbereikbaar zijn voor uitvoering van de isolatiewerkzaamheden. 
  – Woningen die (wit) geschilderd zijn met een dampdicht systeem.
  – Woningen met veel geglazuurde stenen.
  – Woningen met veel koudebruggen of veel verontreiniging in de spouwmuur.

Wat is de kans op vochtdoorslag bij spouwmuurisolatie?

De isolatie laat gegarandeerd geen vocht door.

Wat is het verschil tussen EPS en minerale wol?

EPS is een kunststof en minerale wol is glaswol. EPS is meestal beter bij een vochtig huis, maar de prijs is iets hoger. De isolatiewaarde is hetzelfde.

Hoeveel energie kan ik met spouwmuurisolatie besparen?

U kunt jaarlijks tussen de 6 en 10 m3 aardgas per vierkante meter (m2) spouwmuur besparen.

Hoe zorg ik voor voldoende ventilatie in mijn geïsoleerde huis?

Ventilatie kost wat energie, maar is goed voor uw gezondheid. We hebben de volgende tips voor u:

1. Zorg voor frisse lucht via open raampjes of ventilatieroosters en zorg dat die lucht door uw huis kan stromen.
2. Ventileer extra als u kookt, doucht en klust in huis. Ook als er veel mensen zijn.
3. Verminder vocht in huis door de was buiten te drogen, met de deksel op de pan te koken en de vloer na het dweilen direct te drogen.
4. Heeft u een geiser? Zorg dan voor een afvoer naar buiten. Laat de schoorsteen van een open haard regelmatig vegen en zorg voor voldoende luchtaanvoer tijdens het stoken.
5. Rook buiten als dit mogelijk is.
6. Voorkom schadelijke stoffen: schilder met oplosmiddelarme verf en gebruik spaanplaat met keurmerk.
7. Plaats een mechanisch ventilatiesysteem. Laat dat wel elke twee jaar onderhouden en maak het regelmatig schoon.

Werkt spouwmuurisolatie ook als geluidsisolatie?

Ja. Holle ruimtes zijn nu gevuld met isolatie en dat neemt ook geluid op.

Wat is spouwmuurisolatie?

Kort gezegd is een spouw de ruimte tussen de binnen- en de buitenmuur. Die kan gevuld worden met isolatiemateriaal. Dat kan binnen een dag en na afloop ziet u er niets meer van. Uw huis voelt comfortabel warm en u kunt tot wel 25% op de gasrekening besparen.

Moet een spouwmuur ventileren?

Ja. Daar wordt voor gezorgd. Het meeste vocht verdampt. Maar de 10% vocht die de spouwruimte bereikt, verdampt door de spouwventilatie. Het vocht komt dus niet meer tot aan de binnenmuur en dat is winst!

Technische vragen over vloer- en bodemisolatie

Waar moet ik op letten bij de offertes?

Kies een bedrijf met een aantoonbare KOMO-certificering en een KOMO-attest op het product. En de isolatiewaarde (Rc) moet zo hoog mogelijk zijn. Let ook op de toegepaste systemen. Zo is bodemisolatie bijna tweemaal zo goedkoop als vloerisolatie, maar het isoleert minder. Ook zorgt het al dan niet toepassen van bodemfolie voor grote verschillen.

Heb ik garantie op de isolatie?

Ja. 10 jaar op het product en het aanbrengen.

Welke woningen kunnen niet geïsoleerd worden?

 • – Woningen zonder kruipruimte of een kruipruimte lager dan 20cm.
  – Woningen met een onbereikbare kruipruimte.
  – Als de vloer of bodem al een laag isolatiemateriaal heeft.

Mijn vloer heeft vloerverwarming met een reflecterende folie. Is isoleren nodig?

Veel warmte verdwijnt toch door de vloer naar de kruipruimte. Isolatie voorkomt dit.

Hoeveel kan ik met vloer- of bodemisolatie besparen?

Jaarlijks tussen de 4 en 7 m3 aardgas per vierkante meter vloer.

Hoe wordt bodemisolatie aangebracht?

Via het kruipluik en de kruipruimte. Een luchtslang blaast kunststof chips of parels in de ruimte. Die liggen dus los en kunnen gemakkelijk verplaatst worden.

Soms is niet de hele kruipruimte toegankelijk. Dan zijn er drie opties: een extra gat in de fundering, onder de fundering doorgraven of een extra vloerluik. Het werk geeft nauwelijks overlast en is vrijwel altijd binnen één dag klaar.

Hoe wordt vloerisolatie aangebracht?

De uitvoerder gaat via het kruipluik de kruipruimte in. Daar bevestigt hij de isolatie aan de onderkant van de vloer. Is de kruipruimte erg vochtig, dan brengt hij ook een stevige bodemfolie aan om het vocht vanuit de grond tegen te gaan.

Soms is niet de hele kruipruimte toegankelijk. Dan zijn er drie opties: een extra gat in de fundering, onder de fundering doorgraven of een extra vloerluik. Het werk geeft nauwelijks overlast en is vrijwel altijd binnen één dag klaar.

Is mijn kruipruimte nog toegankelijk bij bodemisolatie?

Ja. De isolatie is makkelijk verplaatsbaar, bijvoorbeeld voor onderhoud.

Is vloerisolatie beter dan bodemisolatie?

Ja. Bij droge kruipruimten heeft vloerisolatie zeker de voorkeur. Bodemisolatie is wel uitermate geschikt voor vochtige en kruipruimten die lager dan 50 centimeter zijn.

Wat als mijn kruipruimte niet toegankelijk is?

In principe uw vloer dan niet worden geïsoleerd. Misschien kan er bodemisolatie worden ingeblazen. Dat moeten we op locatie bepalen.

Zit er vocht in kruipruimten?

Ja. Als de grond rondom de woning vochtig is, dan zal ook de grond van de kruipruimte vochtig worden. Daarom zijn er meestal ventilatieopeningen aangebracht, maar die slibben vaak dicht. Ze moeten namelijk elk jaar schoongemaakt worden. Zo wordt een kruipruimte steeds vochtiger.

Wat is een kruipruimte

Dit is de holle ruimte die meestal onder de gehele woning doorloopt, meestal om plaats te bieden aan elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen en het rioleringssysteem. Daarnaast is het een natuurlijke lucht-barrière tussen de vochtige grond en de onderkant van de vloer.

Wat is vloerisolatie?

Dat is het isoleren van de onderkant van de beganegrondvloer, waardoor minder kou en vocht de woning binnendringen.

Technische vragen over zonnepanelen

Waarom zijn zonnepanelen interessant?

Zonnepanelen maken gebruik van een onuitputtelijke bron van energie: de zon. De zonnepanelen zetten de opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom die gebruikt kan worden in huishoudelijke apparaten. Dit is interessant voor je portemonnee omdat je minder energie hoeft in te kopen bij energiemaatschappijen en op den duur wellicht helemaal geen meer. Daarnaast help je door gebruik te maken van zonnepanelen mee aan de vermindering van co₂ uitstoot.

Hoeveel elektriciteit produceert één zonnepaneel?

Zonnepanelen zijn de afgelopen tien jaar steeds meer gaan opwekken, de laatste jaren is dit vrij stabiel gebleven. Eén zonnepaneel produceert tegenwoordig jaarlijks 215 tot 250 kWh (kilowattuur) elektriciteit. Dit levert een particuliere huiseigenaar een besparing op van ongeveer €50 per jaar. Zonnepanelen worden echter altijd in een systeem geplaatst, vaak vanaf 6 stuks. Een gemiddeld systeem in Nederland bestaat uit 10 zonnepanelen. De besparing is daarmee zo’n €500 per jaar!

Wat is een omvormer?

Dit is een zeer belangrijk onderdeel van je zonnepanelen systeem. Een omvormer is een kastje die de gelijkstroom afkomstig van de zonnepanelen, omzet in wisselstroom. Hierdoor kun je de opgewekte energie gebruiken. Er zijn verschillende types op de markt, afhankelijk van het soort systeem en jouw daksituatie wordt de beste optie geadviseerd.

Kan ik zonnepanelen plaatsen als er obstakels op het dak zitten?

Ja dit kan, zolang er voldoende vrije dakruimte over is naast de obstakels. Je moet wel altijd rekening houden met eventuele schaduwval van de obstakels, hierdoor wordt het bruikbare dakoppervlak een stuk kleiner.

Wat betekent salderen?

Energiemaatschappijen komen einde van het jaar met een zogenoemde eindafrekening. Hierbij word je verbruik van de afgelopen periode weggestreept tegen de energie die je zelf met je zonnepanelen opgewekt hebt. Dit noem je salderen. Wij raden het aan om nooit meer zonnepanelen te nemen dan dat nodig is om je eigen verbuik weg te strepen. Zolang je de opgewekte energie weg laten strepen tegen je eigen verbruik levert iedere kWh (kilowattuur) zo’n €0,22 op. Wek je op jaarbasis toch meer op dan dan je zelf verbruikt, dan levert iedere extra kWh nog maar €0,06 tot €0,08 op. Je draait dus verlies op je eigen opgewekte kilowattuurtjes.

De salderingsregeling bestaat al jaren. In 2017 zal de overheid de regeling gaan evalueren. Indien zij besluiten iets aan te passen, zal tijdens de evalutie duidelijk gemaakt worden hoe dit zal gebeuren en vanaf wanneer. Het is dus vrij onzeker tot wanneer de saldering regeling zal lopen, maar ook niet dat het afgeschaft zal worden. Stel de regeling wordt afgeschaft, dan is het nog steeds interessant om zonnepanelen aan te schaffen doordat de prijzen in de afgelopen jaren extreem gedaald zijn. Daarnaast raden wij aan om als je nog een analoge (ferraris) terugdraai meter heeft, deze ook te behouden. Hiermee maak je automatisch gebruik van de salderingsregeling.

Welke risico’s zijn er bij extreme weersomstandigheden?

Als je zonnepanelen ziet denk je misschien dat ze heel breekbaar zijn bij extreme weersomstandigheden, maar ze kunnen meer hebben dan je denkt. Een storm, bliksem of hagelbui in Nederland zal niet snel leiden tot schade. Mocht je toch de zekerheid willen hebben dat (eventuele) schade gedekt wordt, adviseren wij dit na te vragen bij je opstalverzekering. In de meeste gevallen vallen zonnepanelen namelijk onder deze verzekering aangezien ze aan jouw huis bevestigd zitten en dus onderdeel van het huis zijn.

Hoe moet ik mijn zonnepanelensysteem onderhouden?

Je investeert in principe eenmalig in zonnepanelen en verdient ze binnen 7 tot 9 jaar weer terug. Het enige dat (wellicht) vervangen moet worden is de omvormer, na zo’n 12 jaar. Echter horen wij steeds vaker dat de kwaliteit dermate goed is dat de omvormer langer mee gaat. Je zonnepanelensysteem onderhouden is in principe verder niet nodig. De panelen staan schuin en blijven schoon door de regen. Mocht u ze toch schoon willen maken, dan kan dit met lauw water. Gebruik beslist geen schoonmaakmiddelen en schuurspons want dit kan de zonnepanelen beschadigen!

Kunnen er zonnepanelen op mijn garage, schuur of aanbouw geplaatst worden?

Ja, je kunt zonnepanelen plaatsen op andere dakdelen. Uiteraard is het belangrijk dat er net als bij een ‘gewoon’ dak voldoende ruimte en draagvermogen beschikbaar is. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met schaduw, bijvoorbeeld door het dak van het huis.

Kan ik de BTW op zonnepanelen terug krijgen?

Ja, dat klopt! Doordat je de BTW op zonnepanelen terug kunt vorderen verdien je een etxra voordeel van 21%.  Benieuwd hoe je dit kunt regelen en wat de voorwaarden zijn? Lees meer over de BTW teruggave.

Kan ik met stadsverwarming ook zonnepanelen aanschaffen?

Ja, dit staat volledig los van zonnepanelen. Stadsverwarming is een schonere vorm van verwarming en is de restwarmte van “normale” energie. Stadsverwarming is de vervanger van gas in huis, terwijl zonnepanelen er zijn voor de elektriciteit.

Zijn er subsidies of leningen beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen?

Subsidies voor zonnepanelen zijn er sinds 2014 niet meer.  Een welbekende en landelijke lening is de SVn energiebespaarlening. Hierbij kun je 75% van het geleende bedrag gebruiken voor zonnepanelen. De overige 25% dient gebruikt te worden voor andere duurzame oplossingen zoals isolatie. Daarnaast is het ook mogelijk om de betaalde BTW op zonnepanelen terug te vorderen van de Belastingdienst. Dit levert u een voordeel van 21% op!

Wat is het verschil tussen kilowattuur (kWh) en Wattpiek (Wp)?

Wattpiek, afgekort Wp, is een eenheid die aangeeft hoeveel vermogen een zonnepaneel onder laboratorium omstandigheden maximaal oplevert. De fabrikant geeft dus een (maximaal) Wattpiek af, meer kan het paneel niet opleveren. Een kWh staat voor Kilo Watt Hour, ook wel kilowattuur genoemd. Dit is de eenheid energie die je daadwerkelijk zelf verbruikt of opwekt in een uur. Dit is afhankelijk van jouw eigen situatie.

Welke energiemeter heb ik voor zonnepanelen nodig?

Of je een nieuwe nodig hebt, is afhankelijk van je huidige meter.

 1. De ‘oude’ analoge energiemeter, ook wel de ferrarismeter genoemd. Deze is geschikt voor zonnepanelen. Sterker nog wij adviseren deze zo lang mogelijk te houden, hierbij kan de energiemaatschappij niet uitlezen wat je zelf verbruikt en wat je teruglevert. Deze meter draait namelijk automatisch terug op het moment dat je energie teruglevert aan het net.  Mochten de saldeer mogelijkheden in de toekomst afgeschaft worden, dan heb je hier verder geen last van.
 2. De ‘slimme’ energiemeter. Deze meters registreren de energie die je afneemt van het net en teruglevert aan het net. Dit is op afstand uitleesbaar en het meest voorkomend bij huishoudens met zonnepanelen.
 3. Tot slot is er ook nog de ferrarismeter die niet terugloopt, deze moet helaas altijd vervangen worden anders kun je niet terugleveren aan het net.

Heb je ervoor gekozen om zonnepanelen aan te schaffen,  maar blijkt je meter niet geschikt voor teruglevering? Wees gerust want de slimme meter krijg je van de netbeheerder. Heb je een meter die wel geschikt is voor teruglevering, maar zegt de netbeheerder dat je een nieuwe meter moet, deze mag je weigeren.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

In de meeste gevallen heb je geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van zonnepanelen is in principe vergunningsvrij. Er zijn wat uitzonderingen. Woon je in een monumentaal pand of een beschermd stads-of dorpsgezicht? In de meeste gevallen moet je dan een vergunning aanvragen bij de gemeente. Deze aanvraag wordt vervolgens getoetst aan  het gemeentelijk welstandsbesluit.  Vervolgens besluiten ze of je een vergunning hiervoor krijgt. Wij adviseren mensen die woonachtig zijn in een dergelijk pand, altijd van te voren contact op te nemen met de gemeente.

Vragen over de isolatiebedrijven

Wat vinden isolatiebedrijven van deze actie?

We willen dat alle partijen tevreden zijn. Ook de isolatiebedrijven. Dus wij dwingen ze niet tegen onredelijke prijzen te werken. Daarom evalueren we ook achteraf. Alle isolatiebedrijven die tot nu toe hebben meegedaan willen dat graag nog een keer.

Hoe kunnen isolatiebedrijven zich aanmelden?

Bel met 023-583 6936 dan helpen wij je verder.

Hoe werkt de veiling?

Alle gekwalificeerde landelijke en lokale isolatiebedrijven mogen meedoen. Ze krijgen een uitgebreid informatiedocument met alle relevante specificaties en mogen vragen te stellen over de actie. Dan brengen de isolatiebedrijven een bod uit bij een notaris. Die bepaalt uiteindelijk de winnaar.

Waar moeten de isolatiebedrijven aan voldoen?

De kwaliteitseisen staan in dit document..

Vragen over de zonnepanelen leverancier

Hoe werkt de selectieprocedure?

Winst uit je Woning doet een marktuitvraag naar diverse lokale en landelijke partijen die zonnepanelen installeren. Er wordt telefonisch en per mail gepeild welke partijen interesse hebben om een bieding te doen. Vervolgens krijgen deze partijen de documentatie toegestuurd. Na ongeveer 2 weken dienen zij deze weer terug te sturen en op basis van diverse criteria wordt een top 3 bepaald. Deze top 3 wordt uitgenodigd voor een 1 op 1 gesprek. Hieruit wordt bepaald welke leverancier verantwoordelijk voor het project.

Hoe kunnen zonnepanelen leveranciers zich aanmelden?

Zodra de campagne van start gaat beginnen wij met het zoeken naar een geschikte leverancier. Dit gebeurt middels een selectieprocedure. Diverse lokale installateurs en landelijke leveranciers worden benaderd om een bieding te doen. Hieruit wordt op basis van strenge selectiecriteria de beste gekozen. Dit gebeurt o.a. op basis van prijs, kwaliteit en service. Heb jij geen uitnodiging ontvangen, maar wel nog interesse? Neem contact op.

Vragen over het aanbod en de aanbetaling

Wat kan meer- of minderwerk veroorzaken?

Zonnepanelen

Dit is afhankelijk van de gekozen leverancier. Meer of minderwerk zal altijd in de offerte vermeld staan!

Isolatie

– Het te isoleren oppervlak is meer of minder dan in de offerte staat.
– In de spouwmuur zit bijvoorbeeld metselspecie of ander vuil dat moet worden verwijderd.
– Scheuren in de muur moete gerepareerd worden.
– Er is een steiger of hoogwerker nodig om de gevel goed te bereiken.
– Er is extra werk nodig om de onderkant van de vloer te bereiken.
– Er ligt puin in de kruipruimte dat moet worden verwijderd.

Kan er meerwerk bij komen?

Ja. Het kan zijn dat bij de defintieve installatie afwijkingen zijn,  dat kan tot meerwerk leiden. Ga je hier niet mee akkoord, dan kun je kosteloos onder je ondertekende offerte uit.

Waarom vragen jullie een aanbetaling bij de isolatie?

Dat geeft financiële zekerheid voor het isolatiebedrijf. Het komt helaas voor dat het werk niet wordt betaald door klanten. De aanbetaling parkeren we en betalen we pas uit als de isolatie klaar is.

Wanneer moet ik de zonnepanelen betalen?

Dit is afhankelijk van de gekozen leverancier. Over het algemeen vragen de meeste leverancier een aanbetaling (10-30%) dit zullen zij altijd in de offerte vermelden! Sommige leveranciers vragen dit niet, dan betaal je het systeem na installatie. Zodra de leverancier bekend is, zullen wij dit communiceren.

Is het isolatie aanbod inclusief alle kosten?

In de offerte staat een prijs per vierkante meter. In ongeveer 10% van de gevallen blijkt uit de technische controle van een huis dat er extra kosten gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld voor het gebruik van een hoogwerker, een steiger of het maken van een vloerluik. Is dat extra werk in jouw geval nodig en wil je dit niet? Dan kun je zonder kosten onder de getekende offerte uit.

Ook als de exact gemeten oppervlakte van je gevel of vloer 10% of meer hoger is dan hetgeen er in de offerte staat, dan kun je kosteloos onder je ondertekende offerte uit. Hetzelfde geldt als de woning niet veilig te isoleren is.

Is de zonnepanelen offerte inclusief alle kosten?

In beginsel is het aanbod van de leverancier altijd inclusief alle kosten. Zodra de leverancier bekend is zullen wij dit definitief communiceren.

Wie monteert de zonnepanelen?

De leverancier die de selectie gewonnen heeft.

Wie voert de isolatie uit?

Het winnende isolatiebedrijf uit de veiling.

Vragen over het uitvoeren van werkzaamheden

Wanneer worden de zonnepanelen gemonteerd?

Als de leverancier jouw ondertekende offerte ontvangen heeft wordt er een afspraak ingepland voor het monteren van de zonnepanelen. Na akkoord krijg je een factuur voor de aanbetaling.

Hoelang duurt het monteren van zonnepanelen?

In principe installaren de teams meerdere systemen in één dag. In de meeste gevallen zal het dus een halve dag in beslag nemen, dit zal altijd gecommuniceerd worden met u.

Wie monteert de zonnepanelen?

De leverancier die de selectie gewonnen heeft.

Kunnen er zonnepanelen op mijn garage, schuur of aanbouw geplaatst worden?

Ja, je kunt zonnepanelen plaatsen op andere dakdelen. Uiteraard is het belangrijk dat er net als bij een ‘gewoon’ dak voldoende ruimte en draagvermogen beschikbaar is. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met schaduw, bijvoorbeeld door het dak van het huis.

Hoe wordt spouwmuurisolatie aangebracht?

Er worden boorgaten gemaakt, afhankelijk van het soort isolatie. Sommige materialen vallen snel naar beneden. Dan komen de gaten wat hoger. Bij licht materiaal wordt er op elk niveau geboord. Vervolgens wordt de spouwmuurisolatie aangebracht. Belangrijk is dat elke plek in de muur geïsoleerd wordt, zodat er geen koude plekken overblijven. De gaten worden vakkundig dichtgemaakt, geïmpregneerd en zoveel in dezelfde kleur gemaakt als het aanwezige voegwerk.

Hoelang duurt het aanbrengen van isolatie?

Dit kan afhankelijk zijn van jouw woonsituatie. Onze ervaring is dat in 95% van de gevallen het aanbrengen van isolatie binnen één dag geregeld is.

Wanneer begint het isolatiewerk?

Als wij je ondertekende offerte hebben ontvangen, controleren we je huis binnen enkele weken. Na akkoord krijg je een factuur voor de aanbetaling. Als die binnen is, start het isolatiewerk over het algemeen binnen 1 tot 3 maanden.

Wie voert de isolatie uit?

Het isolatiebedrijf dat de veiling wint.

Vragen over inschrijven en meedoen

Hoe wordt Winst uit je woning gefinancierd?

Winst uit je woning ontvangt een commissie bedrag over ieder verkochte maatregel, isolatie en/of zonnepanelen. Wordt uw maatregel hierdoor duurder? Nee, juist doordat wij veel mensen in een keer stimuleren tot aanschaf over te gaan, zijn er flinke collectieven voordelen.

Wij verdienen deze commissie natuurlijk niet door alleen toe te kijken. Wat doen wij precies voor u?

 1. Wij houden een leveranciersselectie onder aanbieders van zonnepanelen en isolatie
 2. Wij organiseren meerdere informatieavonden, bij voorkeur in uw eigen gemeentehuis
 3. U kunt onze helpdesk 5 dagen per week telefonisch en per mail bereiken van 09.00 tot 17.00 uur
 4. U ontvangt advies aan huis van een onafhankelijke adviseur, u betaalt hier een kleine vergoeding voor
 5. Wij leveren een complete opname aan bij het isolatiebedrijf voor het goed en veilig uitvoeren van de isolatieklus
 6. Wij maken, controleren en versturen de maatwerkoffertes voor de spouwmuurisolatie en vloerisolatie
 7. Heeft u problemen met een partij? Wij bemiddelen tussen u en de uitvoerende partij
 8. Op basis van steekproeven vinden er na-controles plaats op de uitgevoerde werkzaamheden
 9. Wij ondersteunen de gemeente op het gebied van communicatie

Wat moet ik zelf allemaal doen?

U hoeft zich alleen in te schrijven en de aangeboden offerte te ondertekenen.  Afhankelijk van de maatregel waar u voor kiest kunt u subsidie of een energiebespaarlening aanvragen. Voor zonnepanelen is het mogelijk de de BTW terug te krijgen. Wij helpen u hier uiteraard bij.

Ik heb een dag na mijn inschrijving nog geen e-mail gekregen. Is dat normaal?

Nee, u krijgt altijd een bevestiging. Heeft u al in de map ongewenste berichten/spam gekeken? Als daar ook geen e-mail staat, bel dan even met 023 – 583 6936.

Kan ik mijn gegevens na inschrijving nog aanpassen?

Ja. Stuur even een e-mail naar info@winstuitjewoning.nl.

Is mijn inschrijving gratis en vrijblijvend?

Ja! U gaat pas een verbinding aan als u uw handtekening plaatst onder de offerte. Bij zonnepanelen heeft u een bedenktijd van 7 dagen, bij isolatie 14 kalenderdagen.

Hoe schrijf ik me in voor Winst uit je Woning?

Dat kan hier. Daarna houden we u op de hoogte via e-mail.

Vragen over technische controle aan huis

Waar moet de spouwmuur aan voldoen?

Er is minstens een ruimte van 3 centimeter nodig. Ook mag er geen verbinding zijn tussen de twee muren, bijvoorbeeld via een stang. Want zo ontstaat er een soort vochtbrug en dat vermindert de effecten van de isolatie.

Ook overtollig metselmortel in de spouw kan een vochtbrug veroorzaken. Daarom worden er op verschillende plekken kleine gaten in de muur geboord, waardoor er met een camera aan de binnenkant wordt gekeken.

Wanneer is de technische controle aan huis?

Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail met hierin de mogelijkheden voor jouw woning afgesteld op jouw eisen. Via deze mail kun je een afspraak inplannen voor de technische controle aan huis. Indien je voor één isolatiemaatregel een technische controle inplant kost dit je €25,- bij twee of meer maatregelen kost dit €35,-. De factuur ontvang je gelijk met de bevestigingsmail.  Na de technische controle ontvang je een offerte.

*Alleen voor zonnepanelen is geen technische controle aan huis nodig, dit gebeurt dan door de leverancier zelf ipv een adviseur.