Beschermde dieren rondom uw huis

Leven er beschermde dieren rondom uw huis?

Diverse soorten dieren zijn afhankelijk van gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Zij maken daarin hun nest, verblijven er en krijgen er jongen. Vaak hebben de bewoners niet door dat deze beschermde dieren er voorkomen en hebben zij er evenmin last van. Onbedoeld kunnen werkzaamheden dan ook negatieve gevolgen hebben voor deze dieren en leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming.

Om ervoor te zorgen dat bij isolatiewerkzaamheden aan particuliere woningen toch op een praktische manier rekening gehouden wordt met beschermde soorten, wordt in samenwerking met de ministeries van EZ, BZK en aannemers gewerkt aan een richtlijn. Tot die tijd wordt middels deze maatregelen geprobeerd de kans op schade aan vleermuizen en overtreding van de wet zoveel mogelijk te minimaliseren.