Contact

Toelichting dashboards

Het verloop van de advies- en inkoopacties en 'RRE activiteiten' is live te volgen op uw eigen dashboards. Onderstaand zijn beide dashboards toegelicht. 

Toelichting dashboards

Het verloop van de advies- en inkoopacties en 'RRE activiteiten' is live te volgen op uw eigen dashboards. Onderstaand zijn beide dashboards toegelicht. 

Uitleg over het dashboard van de advies- en inkoopactie

 

Dit dashboard geeft van begin tot het eind een goed beeld van het verloop van de reguliere advies- en inkoopactie. Het dashboard is gekoppeld aan het systeem van Winst uit je woning, en de data wordt live één op één doorgezet naar de velden in het dashboard. Het is naast informatief ook interessant om te zien hoe de aanmeldingen zich ontwikkelen na het bezorgen van de brieven.
Daarbij zijn de resultaten die u in beeld ziet eerlijk. Door de directe link met ons systeem is er geen mogelijkheid tot het manipuleren van de resultaten. U ziet realtime data, onderbouwd met berekeningen waarbij Milieu Centraal als bron is gebruikt.

Op het bovenste gedeelte van het dashboard vindt u de zogenoemde KPI’s van de inkoopactie. Deze cijfers geven u een goed beeld van hoe de actie loopt en presteert. Op de onderste helft van het dashboard staan het aantal aanvragen en het aantal maatregelen waarvoor deelnemers een akkoord hebben afgegeven.

*Belangrijk: Indien de teksten op het dashboard te groot zijn (en daardoor onleesbaar) scroll dan met uw muis naar beneden terwijl u de 'Ctrl' toets ingedrukt houdt. U past hiermee de beeldschermresolutie aan waardoor alles goed leesbaar wordt.

Hieronder vindt u de beschrijving van de cijfers op de bovenste helft van het dashboard:

 1. Aantal deelnemers
  Het aantal aanmeldingen voor de advies- en inkoopactie.
 2. Aangevraagde maatregelen
  Het aantal aangevraagde maatregelen.
 3. Verstuurde offertes
  Het aantal offertes dat naar deelnemers verstuurd is, inclusief offertes voor zonnepanelen.
 4. Opdrachtverklaringen
  Het aantal offertes waarop een akkoord is gegeven vanuit deelnemers.
 5. Totale investering
  Totale investering in duurzame maatregelen (inclusief zonnepanelen, kozijnen, etc.)
 6. Besparing in € per jaar
  De besparingen in euro’s per jaar.*
 7. CO2 emissiereductie
  De CO2 emissiereductie per jaar.*
 8. Conversie doelgroep/brief
  De conversie van brief naar vrijblijvende aanmeldingen op de site.
 9. Conversie deelnemers per opdracht
  De conversie van opdrachten op basis van het aantal deelnemers aan de advies- en inkoopactie.
 10. Adviezen aan huis
  Het aantal adviezen aan huis dat wij hebben gegeven, inclusief het aantal huisbezoeken dat nog ingepland staat.
 11. Isolatie niet mogelijk
  Het aantal maatregelen dat is aangevraagd maar waar dit technisch niet mogelijk is.
 12. Grafiek met de (vrijblijvende) aanmeldingen van deelnemers voor de advies- en inkoopactie

Uitleg over het dashboard van de RRE activiteiten

 

Dit specifieke dashboard legt de focus op de te behalen resultaten voor de RRE-subsidie. Alle kernwaardes van de actie worden op het bord weergeven, en het dashboard geeft daarmee een goed beeld van het verloop van de actie. Voor de berekeningen van besparingen is Milieu Centraal als bron gebruikt.

Hieronder vindt u de uitleg over de getallen die in het dashboard staan. In de bovenste helft van het dashboard ligt de focus op een aantal meetpunten van de actie.  Daaronder vindt u de totaalresultaten van zowel de grootschalige maatregelen (van de regulier advies- en  inkoopactie), als de kleinschalige maatregelen (het resultaat van de vouchers), en het totaal van beiden.

*Belangrijk: Indien de teksten op het dashboard te groot zijn (en daardoor onleesbaar) scroll dan met uw muis naar beneden terwijl u de 'Ctrl' toets ingedrukt houdt. U past hiermee de beeldschermresolutie aan waardoor alles goed leesbaar wordt.

De bovenste regel van het scherm:

 1. Ingediende vouchers
  Het aantal vouchers dat is ingediend.
 2. Verzonden offertes
  Het aantal offertes dat naar deelnemers verstuurd is, inclusief offertes voor zonnepanelen.
 3. Deelnemers advies- en inkoopactie
  Het aantal deelnemers dat zich heeft aangemeld voor de advies- en inkoopactie.
 4. Bezoekers informatieavond/-video
  Het aantal mensen dat de informatieavond heeft bezocht en/of de videopresentatie heeft bekeken.
 5. Opdrachten advies- en inkoopactie
  Het aantal offertes waarop akkoord is gegeven door deelnemers.
 6. Adviezen aan huis isolatie
  Het aantal adviezen aan huis dat zijn gegeven en de huisbezoeken dat nog ingepland staat.
 7. Waterzijdig inregelen
  Aantal aanvragen voor waterzijdig inregelen.
 8. Aantal Hits in de gemeente
  De volgende resultaten van de kernwaardes van de actie opteteld:
  •  Het aantal ingediende vouchers;
  • Bezoekers van informatieavonden en/of van de videopresentatie;
  • Adviezen aan huis dat zijn gegeven en nog ingepland staan;
  • Waterzijdig inregelen; 
  •  Opdrachten voortgekomen uit de advies- en inkoopactie.

De tweede regel van het scherm:

 1. Totale budget voor vouchers
  Het budget dat door de gemeente beschikbaar is gesteld voor vouchers.
 2. Uitgekeerd budget in vouchers
  Het uitgegeven bedrag aan vouchers dat is goedgekeurd.
 3. Restbudget vouchers
  Het voucherbedrag dat nog beschikbaar is na aftrek van de goedgekeurde vouchers.
 4. Restbudget vouchers widget
  Het voucherbedrag dat nog beschikbaar is na aftrek van de goedgekeurde vouchers in een widget.
 5. Aanmeldingen grafiek
  Het aantal aanmeldingen van deelnemers in een grafiek. De tijdsindicatie wordt vanwege zichtbaarheid aangepast tijdens de actie.
 6. Gewenste hits BZK
  Dit is het aantal ‘Hits’ dat nodig is om het totale RRE budget te kunnen verantwoorden aan RVO/ BZK.

Onderste helft van dashboard
Het onderste deel van het scherm bevat een beeld van de totale bereikte resultaten in de volgende variabelen: de investering in maatregelen, de energielastenbesparing per jaar en de CO2 emissiereductie per jaar.


De onderkant is verdeeld in vier categoriën, van links naar rechts:

 1. Grootschalige maatregelen (inkoopactie)
  Dit zijn de behaalde resultaten van de advies- en inkoopactie.

 2. Kleinschalige maatregelen (vouchers)
  Dit zijn de resultaten van de acties rondom de vouchers en dergelijke.

 3. Totalen RRE (Grootschalig & kleinschalig bij elkaar)
  Dit zijn alle resultaten van de grootschalige (1) & kleinschalige maatregelen (2) bij elkaar opgeteld.

 4. Opbrengst per euro van RRE budget
  Hier is zichtbaar hoeveel elke euro RRE budget heeft opgeleverd aan investeringen in duurzaamheid (= totale investering door bewoners/ RRE budget).

Per categorie wordt het volgende berekend, van boven naar beneden:

 • Investering in maatregelen;
 • Energielastenbesparing per jaar;
 • CO2 emissiereductie per jaar.