In 2022 is er € 228 miljoen budget beschikbaar gesteld voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030.

Deel online