Zonnepanelen

Dit is afhankelijk van de gekozen leverancier. Meer of minderwerk zal altijd in de offerte vermeld staan!

Isolatie

– Het te isoleren oppervlak is meer of minder dan in de offerte staat.
– In de spouwmuur zit bijvoorbeeld metselspecie of ander vuil dat moet worden verwijderd.
– Scheuren in de muur moeten gerepareerd worden.
– Er is een steiger of hoogwerker nodig om de gevel goed te bereiken.
– Er is extra werk nodig om de onderkant van de vloer te bereiken.
– Er ligt puin in de kruipruimte dat moet worden verwijderd.

Deel online