Spouwmuurisolatie - Winst uit je Woning

Wat is spouwmuurisolatie?

Spouwmuurisolatie is een vorm van isoleren, waarbij isolatiemateriaal in de ruimte tussen de buitenmuur en de spouwmuur van een huis wordt geblazen. Dit is alleen mogelijk wanneer je huis een spouwmuur heeft. Vaak is dit het geval bij huizen die na 1920 zijn gebouwd. 

De spouwmuurisolatie wordt van buitenaf aangebracht. Dit gebeurt via kleine gaatjes die op de kruising van de voeg worden geboord, waardoor het isolatiemateriaal naar binnen kan worden geblazen. Vervolgens worden de gaatjes weer netjes op kleur dichtgemaakt.

Er kunnen drie verschillende soorten isolatiemateriaal gebruikt worden, afhankelijk van type muur, namelijk UF-schuim, EPS parels en minerale wol.

De 5 voordelen van spouwmuurisolatie

Is mijn huis geschikt voor spouwmuurisolatie?

Je huis is geschikt voor spouwmuurisolatie als je huis aan de volgende voorwaarden voldoet.

Je huis heeft spouwmuren. Wij bieden namelijk geen spouwmuurisolatie aan bij een enkelsteens muur. De oplossing om enkelsteens muren te isoleren is in veel gevallen een voor- of achterzetwand.

De meeste huizen die tussen 1930 en 1971 zijn gebouwd, hebben een spouw zonder isolatie. Een niet geïsoleerde spouw kan vrijwel altijd goed en veilig na-geïsoleerd worden. Na 1976 wordt elke spouw geïsoleerd. Daarom is het vanaf dit bouwjaar niet nodig om spouwmuurisolatie te laten plaatsen. 

Bij geschilderde spouwmuren is de mogelijkheid om deze te isoleren ervan afhankelijk of de verf die gebruikt is dampopen (vochtdoorlatend) is. Dit in verband met beschadigingen aan de buitenmuren. Tegenwoordig is verf in de meeste gevallen dampopen. De spouw isoleren is dan geen probleem. Als de verf ouder dan 20 jaar is, dan is de kans groot dat deze dampdicht is. Hoewel het minder ideaal is, hoeft dat niet noodzakelijk te betekenen dat de spouwmuur isoleren niet mogelijk is. Wanneer de dampdichte gevelverf nog in goede staat is, is spouwmuurisolatie meestal wel mogelijk. Mits er een vochtregulerend isolatiemateriaal in de spouw wordt geplaatst.

Bij woningen waarvan de buitenmuur geverfd is of woningen die gebouwd zijn met geglazuurde bakstenen kan het voorkomen dat er vocht ophoopt achter de buitenmuur, omdat de stenen niet kunnen ademen. De muur is dan niet dampopen. In het geval van bevriezing, kan dit voor schade zorgen. Bij deze woningen adviseren wij geen spouwmuurisolatie te plaatsen.

Een cementbaard is een obstakel in de spouwmuur die wordt veroorzaakt door slordig metselwerk tijdens het bouwen. Op deze manier kan een verbinding ontstaan tussen het binnen- en buitenspouwblad waardoor na het isoleren vochtproblemen kunnen ontstaan. Om dat te voorkomen is het verwijderen (indien mogelijk) van de cementbaarden dan ook aan te raden.

Je huis is niet geschikt voor spouwmuurisolatie als je gestucte- of gepleisterde muren hebt. De voegen zijn hierdoor niet zichtbaar en de uitvoerder weet hierdoor niet waar geboord moet worden. Ook kan het stucwerk gaan afbrokkelen, waardoor de uitvoering niet netjes kan worden gedaan.

Hoe wordt mijn woning natuurvrij gemaakt?

Het isolatiebedrijf geeft vóór uitvoering van isolatie de vogels en vleermuizen de kans om uit de woning te trekken. De isolatiespecialist maakt hierbij de openingen onder de dakrand dicht en plaatst flappen voor openingen in de spouwmuur. De vogels en vleermuizen kunnen dan nog wel naar buiten vliegen, maar niet meer terug naar binnen.

Het isolatiebedrijf houdt bij het natuurvrij maken rekening met het broedseizoen (natuurkalender) van vogels en met de winterrust van vleermuizen. De uitvoerder zorgt ervoor dat er voldoende plekken beschikbaar blijven voor dieren.

De verblijfplaatsen worden tegen de gevel geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, zal de uitvoerder de kastjes zo veel mogelijk onzichtbaar in de spouw wegwerken. Na isolatie worden de verblijfplaatsen weer verwijderd.

In 2 fasen isoleren

Je woning wordt geïsoleerd in 2 fasen:

In de eerste fase wordt je woning op basis van de natuurkalender voorzien van kastjes en flapjes. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de beschermde diersoorten de mogelijkheid hebben om je spouw te verlaten en niet meer terug te keren. Daarvoor worden de flapjes geplaatst.

Daarnaast is het belangrijk dat er een nieuwe woonruimte wordt gecreëerd. Zo beschermen we de dieren en creëren we nieuwe verblijfplaatsen.

In de tweede fase, die op een andere dag plaatsvindt (op basis van de natuurkalender), wordt de spouwmuurisolatie vanaf buitenaf aangebracht. Dit gebeurt via kleine gaatjes die op de kruising van de voeg worden geboord, waardoor het isolatiemateriaal naar binnen kan worden geblazen. Vervolgens worden de gaatjes weer netjes op kleur dichtgemaakt.

De tweede fase kan minimaal 4 dagen tot maximaal een aantal maanden na fase 1 voltooid worden. Dit is afhankelijk van de onderstaande natuurkalender.

De natuurkalender

Wij voeren spouwmuurisolatie alleen uit op basis van de natuurkalender. Dat wil zeggen dat er in bepaalde periodes van het jaar niet geïsoleerd mag worden vanwege het broedseizoen en de inactieve periode (denk aan winterslaap) van beschermde diersoorten, o.a. de vleermuis. Op de onderstaande natuurkalender zie je in welke periode spouwmuurisolatie uitgevoerd mag worden.

 • Groene periode: hier mogen voorzieningen geplaatst worden en na 5 dagen mag er geïsoleerd worden.
 • Oranje periode (winterperiode): in deze periode mogen voorzieningen geplaatst worden. Spouwmuurisolatie aanbrengen mag indien de voorzieningen in groen aangebracht zijn.
 • Rode periode (kraamperiode): in deze periode mogen er geen voorzieningen geplaatst worden. Spouwmuurisolatie aanbrengen mag indien de voorzieningen in groen aangebracht zijn.
De Natuurkalender voor natuurvriendelijk isoleren. In januari, februari en de helft van maart is een oranje periode. In de helft van maart is er een groene periode. In april, mei, juni en juli is er een rode periode. In augustus, september en de helft van oktober is een groene periode. De helft van oktober, november en december is een oranje periode.

De natuurkalender

Wij voeren spouwmuurisolatie alleen uit op basis van de natuurkalender. Dat wil zeggen dat er in bepaalde periodes van het jaar niet geïsoleerd mag worden vanwege het broedseizoen en de inactieve periode (denk aan winterslaap) van beschermde diersoorten, o.a. de vleermuis. Op de onderstaande natuurkalender zie je in welke periode spouwmuurisolatie uitgevoerd mag worden.

 • Groene periode: hier mogen voorzieningen geplaatst worden en na 4 dagen mag er geïsoleerd worden.
 • Oranje periode (winterperiode): in deze periode mogen voorzieningen geplaatst worden. Spouwmuurisolatie aanbrengen mag indien de voorzieningen in groen aangebracht zijn.
 • Rode periode (kraamperiode): in deze periode mogen er geen voorzieningen geplaatst worden. Spouwmuurisolatie aanbrengen mag indien de voorzieningen in groen aangebracht zijn.
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Oranje Oranje Groen Rood Rood Rood Rood Groen Groen Groen Oanje Oranje
Januari Oranje
Februari Oranje
Maart Groen
April Rood
Mei Rood
Juni Rood
Juli Rood
Augustus Groen
September Groen
Oktober Groen
November Oanje
December Oanje

Wie plaatst de spouwmuurisolatie?

De spouwmuurisolatie wordt geplaatst door een partij die door ons is geselecteerd op basis van een marktuitvraag. Voordat een inkoopactie van start gaat, wordt door ons een uitgebreide marktuitvraag georganiseerd waar alle geïnteresseerde partijen (landelijk en lokaal) aan deel kunnen nemen. De partijen die het beste voldoen aan criteria zoals kwaliteit van afwerking, snelheid van uitvoering en klanttevredenheid winnen de uitvraag en voeren de klus uit. We kijken bij de selectie van aanbieders onder meer naar certificering en ervaring met het specifieke product. 

Alle aanbieders van producten en diensten binnen de inkoopactie van Winst uit je aan strenge kwaliteitseisen. De partijen voor uitvoering van spouwmuurisolatie moeten dan ook beschikken over een Insula of SKG-IKOB certificering. Dit houdt in dat het werk van de isolatiebedrijven steekproefsgewijs en onaangekondigd wordt gecontroleerd door inspecteurs van de certificerende instantie. Deze inspecteurs controleren of de spouwmuur correct en conform de certificering is aangebracht.

Hoe wordt spouwmuurisolatie geplaatst?

Spouwmuurisolatie wordt geplaatst door kleine gaatjes op de kruising van de voeg te boren en vervolgens het isolatiemateriaal in de buitenmuur te blazen. Daarna worden de gaatjes weer netjes op kleur opgevuld, waardoor het aanzicht van je gevel niet aangetast wordt. 

Voor verschillende producten zijn verschillende boorpatronen vastgesteld. Gecertificeerde bedrijven dienen zich hieraan te houden en dit wordt ook steekproefsgewijs getest door het certificeringsorgaan.

Hoeveel geld bespaar ik per jaar na het plaatsen van spouwmuurisolatie?

Hieronder staan de gemiddelde kosten en besparingen per type woning.
Tussenwoning (39 m²) Hoekwoning (88 m²) 2-onder-1 kap (90 m²) Vrijstaande woning (129 m²)
Prijs € 1.152 € 2.200 € 2.250 € 3.205
ISDE-subsidiebedrag* € 312 € 704 € 720 € 1.032
Prijs na aftrek subsidie € 840 € 1.496 € 1.530 € 2.173
Besparing per jaar € 261 € 580 € 595 € 870
Terugverdientijd 3 jaar 3 jaar 3 jaar 2 jaar
Goed om te weten! De cijfers zijn gebaseerd op cijfers van Milieu Centraal. De aanschafkosten zijn gebaseerd op offertes van Winst uit je woning. Deze bedragen zijn indicaties. Daarom kan de offerte iets hoger of iets lager uitvallen. * Winst uit je woning is niet verantwoordelijk voor het wel of niet toekennen van de subsidie. Als je 2 isolatiemaatregelen aanschaft of er minimaal 1 combineert met een warmtepomp, is het subsidiebedrag ongeveer het dubbele.

Wat gebeurt er na aanmelding?

Weten wat je kunt besparen met spouwmuurisolatie?

Meld je nu aan, dan zie je meteen of er op dit moment een actie loopt in jouw gemeente waar je aan mee kunt doen!

Veelgestelde vragen

Bij spouwmuurisolatie wordt een ruimte tussen de binnenmuur en buitenmuur opgevuld met isolatiemateriaal. Isolatie in de spouw voorkomt dat warmte uit huis verloren gaat, met meer warmtecomfort en een besparing op de energiefactuur als resultaat.

Spouwmuurisolatie wordt van buitenaf aangebracht. Door kleine gaatjes op de kruising van de voeg te boren kan het isolatiemateriaal worden ingeblazen. Daarna worden de gaatjes weer netjes op kleur dichtgemaakt. Voor verschillende producten zijn verschillende boorpatronen vastgesteld. Gecertificeerde bedrijven dienen zich hier aan te houden en dit wordt ook steekproefsgewijs getest door het certificeringsorgaan.

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten vallen onder de zwaarste categorie van beschermde diersoorten. In de Wet natuurbescherming worden deze dieren beschermd. Volgens deze wet is het verboden om verblijfplaatsen van vleermuizen (en bepaalde vogelsoorten) te beschadigen en te vernielen, of deze soorten te doden. Het zomaar isoleren van spouwmuren zonder rekening te houden met deze dieren mag dus niet.

De Raad van State heeft op 2 augustus 2023 uitgesproken dat een endoscopisch onderzoek niet voldoet aan de zorgplicht. Op basis van deze uitspraak heeft Winst uit je woning besloten eerst de woningen natuurvrij te maken en pas daarna te isoleren.

De meeste huizen die tussen 1930 en 1971 zijn gebouwd, hebben een spouw zonder isolatie. De spouw is een open ruimte van 4 tot 7 cm breed tussen de binnen- en buitenmuur. Mocht op basis van het bouwjaar dit niet te achterhalen zijn dan kunnen de volgende factoren je hierbij helpen:
1. De makkelijkste manier om na te gaan of jouw huis een spouwmuur heeft is via de bouwplannen. Zie je een ruimte tussen de binnen- en buitenmuren? Dan wijst dat hoogstwaarschijnlijk op een spouwmuur.
2. Ga naar een deuropening en meet de dikte van de muren. Bij een dikte van 25cm of meer heb je zeker een spouw. Meet je minder dan 25cm, dan heb je ofwel geen ofwel een heel dunne spouw. Bij twijfel kan je een klein gaatje in de stenen boren. Wanneer de boor doorschiet heb je een spouwmuur. De spouw zelf moet minimaal 5 centimeter breed zijn. Met de boor of een ander lang voorwerp kan je dan de afstand meten tot het binnenblad.
3. Verluchtingsroosters en open stootvoegen in de gevel wijzen op de aanwezigheid van een luchtruimte en dus ook op de aanwezigheid van een spouwmuur.
4. De gevelstenen kunnen ook een indicatie zijn voor de aan- of afwezigheid van een spouwmuur. Heeft jouw huis een steense of volle muur, dan is er waarschijnlijk geen spouwmuur aanwezig. Een steense muur herken je aan de kopse stenen, stenen die dwars worden gemetseld. In het metspatroon wisselen volledige stenen en halve of kopse stenen elkaar af.

Of je spouwmuur na-geïsoleerd kan worden, hangt af van de aanwezige isolatielaag. In veel gevallen kan de aanwezige isolatielaag aangevuld worden met moderne producten. Vaak zijn spouwmuren waar al een isolatielaag in zit óf die goed zijn geïsoleerd, op deze manier aan te vullen. Of je spouwmuur na-geïsoleerd kan worden, kun je laten beoordelen tijdens een huisbezoek met de adviseur.

Het is belangrijk om de spouwmuur goed te ventileren. Doordat vocht van buitenaf geleidelijk in de buitenste muur trekt of door het ontstaan van condens door een verschil in de binnen- en buitentemperatuur, kan dit vocht in de binnenmuur trekken. Vochtige muren veroorzaken problemen zoals vochtig behang of het aantrekken van schimmels. Een spouwmuur ventileer je het beste door ventilatiegaten te installeren.

Het verwijderen van losse EPS isolatie (parels), losse wolvlokken of UF-schuim is mogelijk en daarnaast ook goed betaalbaar. Door middel van een afzuigtechniek kan het materiaal verwijderd worden. Hierna kan er nieuw isolatiemateriaal in de spouwmuur worden aangebracht. Materiaal dat niet verwijderd kan worden is PUR-schuim.

Een cementbaard is een obstakel in de spouwmuur dat wordt veroorzaakt door slordig metselwerk tijdens het bouwen. Op deze manier kan een verbinding ontstaan tussen het binnen- en buitenspouwblad waardoor na het isoleren vochtproblemen kunnen ontstaan. Om dat te voorkomen is het verwijderen (indien mogelijk) van de cementbaarden dan ook aan te raden.

Voor woningen waarvan de buitenmuur geverfd is of woningen die gebouwd zijn met geglazuurde bakstenen kan het voorkomen dat er vocht ophoopt achter de buitenmuur, omdat de stenen niet kunnen ademen. De muur is dan niet damp-open. In het geval van bevriezing, kan dit voor schade zorgen. Bij deze woningen adviseren wij geen spouwmuurisolatie. Mocht je alsnog voor isolatie gaan, dan is dit op eigen risico en zal dit worden aangegeven op de offerte.

De onafhankelijke adviseur beoordeelt tijdens de inspectie of er een hoogwerker of rolsteiger nodig is. Mocht dit het geval zijn, dan zal de adviseur dit met je bespreken voor meerwerkkosten. Mocht dit niet nodig zijn, dan zal de uitvoerder het kunnen uitvoeren zonder het huren van een rolsteiger of hoogwerker, waardoor je geen meerwerkkosten betaalt.

Bij spouwmuurisolatie wordt een ruimte tussen de buitenmuur en de spouwmuur opgevuld met isolatiemateriaal. In het geval van gevelisolatie is er vaak geen spouw aanwezig en wordt er bijvoorbeeld gekozen voor isolatie aan de binnenkant van het huis door middel van gipskartonplaten of een bekleding aan de buitenkant van de woning, bijvoorbeeld gemaakt uit hout of steenstrips.

Ja, je kunt in veel gevallen subsidie krijgen om je woning te isoleren en verduurzamen. Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) krijg je een deel van de aanschafkosten van je maatregelen terug. Dit voordeel kan oplopen tot 15% voor 1 maatregel en tot 30% bij twee of meer maatregelen. Zo wordt het nog voordeliger om je woning te verduurzamen. Sommige gemeenten bieden ook lokale subsidies aan. Op de actiepagina van de gemeente zie je terug welke subsidies er zijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te financieren:

 • Met de landelijke ISDE-subsidie ontvang je in veel gevallen een deel van de aanschafkosten voor je verduurzaming terug. Bij twee maatregelen kun je tot 30% subsidie krijgen. Sommige gemeenten bieden eigen subsidies aan. Op de actiepagina van de gemeente zie je terug welke subsidies er zijn.
 • Je kunt een lening afsluiten, bijvoorbeeld de Energiebespaarlening van Nationaal Warmtefonds. Dit is een gunstige lening waarbij je, afhankelijk van je gezamenlijk inkomen, zelfs rentevrij kunt aflossen. 
 • Sommige gemeenten bieden ook andere soorten leningen aan, zoals de Duurzaamheidslening of de Stimuleringslening. Op de actiepagina van je gemeente zie je terug welke leningen er zijn. 
 • Je kunt energiebesparende maatregelen ook meefinancieren in je hypotheek, bijvoorbeeld door je hypotheek onderhands te verhogen of een tweede hypotheek af te sluiten. .
 • Je kunt een consumptief krediet afsluiten. Dit kan bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet zijn.

Heb je interesse in spouwmuurisolatie, vloerisolatie en/of isolatieglas? Om een offerte te ontvangen is vooraf een huisbezoek van een onafhankelijke adviseur nodig. Tijdens het huisbezoek kijkt de adviseur naar de mogelijkheden voor je woning. Het huisbezoek kost eenmalig € 29,-, ongeacht voor hoeveel maatregelen de adviseur langskomt.

Heb je interesse in dakisolatie? Dan vindt er een dakinspectie plaats. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Na de dakinspectie ontvang je een vrijblijvende offerte van het isolatiebedrijf.

Koop je vanuit de actie van Winst uit je woning duurzame maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie, dan helpen we je gratis met jouw subsidieaanvraag. Hiervoor werken we samen met onze partner Simpel Subsidie. Nadat je bent aangemeld via de website van Winst uit je woning, zullen wij je gratis aanmelden bij onze partner Simpel Subsidie. Zodra je de aanvraag kunt starten, zul je van ons een mail ontvangen. Voordat je de aanvraag kunt afronden, dien je zelf een aantal gegevens te verzamelen en in te vullen. Heb je de subsidieaanvraag nog niet afgerond, en ga je akkoord met nog een maatregel waar subsidie op zit? Dan updaten wij de aanvraag en informeren we je.

 • Stap 1. Je meldt je hier gratis en vrijblijvend aan.
 • Stap 2. We controleren je aanmelding en bellen je bij vragen.
 • Stap 3. Je ontvangt advies en een vrijblijvende offerte op maat per e-mail.
 • Stap 4. Je bepaalt in overleg met de uitvoerder wanneer je jouw maatregel laat plaatsen!

Wanneer een inkoopactie wordt georganiseerd, doet Winst uit je woning zowel landelijk als lokaal een uitgebreide marktuitvraag bij uitvoerders van de duurzame oplossingen. Deze uitvoerders worden beoordeeld en uiteindelijk geselecteerd op kwaliteit, service en garantie. In combinatie met het aantal bewoners dat zich hiervoor aanmeldt, zijn de voorwaarden goed en de prijzen scherp.

Tijdens deze actie van Eneco in samenwerking met Winst uit je woning worden isolatiemaatregelen aangeboden. Je kunt kiezen voor een maatregel als je je aanmeldt. Je krijgt dan op maat gemaakte offertes per maatregel. Daarna beslis jij zelf of je hiermee akkoord gaat en in overleg met de uitvoerder bepaal je wanneer de vervolgstappen plaatsvinden.

1. Je ontvangt advies en offertes op maat per e-mail. Vooraf is vaak een extra controle nodig. Hiervoor betaalt u per huisbezoek of (digitale) controleafspraak mogelijk een eigen bijdrage.

Voor vloerisolatie en spouwmuurisolatie komt eerst een adviseur langs. Dit huisbezoek kost € 29,-. Ben je geïnteresseerd in isolatieglas? Dan kun je zelf je glasmaten doorgeven. Laat je dit liever door een adviseur doen? Dan kost dat € 29,-. Komt op dezelfde dag de adviseur al langs voor vloer- en spouwmuurisolatie? Dan betaal je de kosten van het huisbezoek eenmalig.

Voor vloerisolatie en spouwmuurisolatie komt eerst een adviseur langs. Dit huisbezoek kost € 29,-. Ben je geïnteresseerd in isolatieglas? Dan kun je zelf je glasmaten doorgeven. Laat je dit liever door een adviseur doen? Dan kost dat € 29,-. Komt op dezelfde dag de adviseur al langs voor vloer- en spouwmuurisolatie? Dan betaal je de kosten van het huisbezoek eenmalig.

2. Na de controles ontvang je een op maat gemaakte offerte. Als je akkoord gaat, plan je samen met de uitvoerder een datum voor de uitvoering van de klus. 

3. Winst uit je woning helpt je gratis met de mogelijke subsidieaanvraag voor de maatregelen die je via onze actie afneemt.

Het aantal graden is moeilijk aan te duiden. Om dit te bepalen dient er gekeken te worden naar de staat van de woning, aangebrachte isolatiemateriaal, het stookgedrag en de buitentemperatuur. In principe kan er worden uitgegaan van 20%-25% warmteverlies zonder spouwmuurisolatie.

Er zijn drie soorten isolatiematerialen. We zetten hieronder op een rijtje:

EPS Parels
EPS is een afkorting van de Engelse benaming Expanded PolyStrene of piepschuim. Een kubieke meter EPS bevat ongeveer 10 miljoen bolletjes. De kleine parels bestaan uit waterstof en koolstof en worden hoofdzakelijk als isolatiemateriaal gebruikt. Bij bestaande woningen wordt EPS in de vorm van parels via gaten in de voegen van de gevel in de spouw geïnjecteerd.

Mineral Wol
Mineral Wol bestaat uit gesponnen draden van gesmolten glas (glaswol) of steen (steenwol). Deze draden worden op een speciale manier bij elkaar gevoegd zodat er een wollige structuur ontstaat. Aangezien minerale wol door zijn open vezelstructuur veel lucht kan vasthouden, is het een uitstekende isolator. Zowel glaswol als rotswol zijn niet onderhevig aan thermische veroudering waardoor het product gedurende de levensduur van het gebouw dezelfde isolatiecapaciteit blijft houden. Het is daarnaast niet gevoelig voor krimp of uitzetting waardoor de voegen tussen het materiaal zoveel mogelijk gesloten blijven en koudebruggen tot een minimum beperkt blijven.

UF-schuim
Thecotherm+ isolatieschuim/foam is een isolatiesysteem gebaseerd op Ureum Formaldehyde. Dit isolatiemateriaal onderscheidt zich door een uitstekend vullend vermogen, zelfs bij zeer geringe spouwbreedtes. Bovendien heeft dit isolatiemateriaal positieve milieu- en brandeigenschappen; het is namelijk moeilijk ontvlambaar. UF schuim is al bij zeer smallere spouwbreedtes vanaf ongeveer 2 cm toepasbaar.

Bij vochtige spouwmuren, waarbij de isolatie nat is geworden kan er schimmel optreden waardoor het noodzakelijk is om de oude spouwmuurisolatie te verwijderen. De spouwmuur schoonmaken zorgt er voor dat er weer een goede basis is voor spouwmuurisolatie.

Als de isolatie in je spouw verzakt of verpulvert dan kunnen er lege plekken ontstaan in je spouw. Dit kan nare gevolgen hebben zoals ongedierte dat zich nestelt in de lege plekken en tocht in huis. Het materiaal dat verzakt is, hoopt zich op aan de onderkant van je spouwmuur. Dit kan weer zorgen voor vochtproblemen. Het oude isolatiemateriaal dient hierdoor verwijderd de worden.

Isolatieparels zijn kleine bolletjes, die gemaakt zijn van piepschuim (EPS). EPS is een afkorting voor geëxpandeerd polystyreen. Deze EPS isolatieparels bestaan voor 95%-98% uit lucht. Stilstaande lucht heeft een hoge isolerende werking. De isolatieparels houden nauwelijks vocht vast en dit is belangrijk voor een buitenmuur.

EPS Parels hebben een grijze kleur. Deze wordt veroorzaakt door het grafiet. Grafiet zorgt voor een goede reflectie, waardoor de isolatieparels 20% beter isoleren dan bijvoorbeeld de traditionele witte parels.

Alle duurzame oplossingen

We horen graag van je

Heb je vragen over energiebesparingsmaatregelen, lopende acties of over je offerte? We helpen je graag verder. Zo kun je ons bereiken:

Veelgestelde vragen

Op zoek naar een snel antwoord op je vraag? Bekijk het overzicht van veelgestelde vragen. 


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen en acties? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Over Winst uit je woning

Zuiniger met energie omgaan – en uiteindelijk van het gas af – moeten we allemaal. Dat weten we in Nederland, en dat wil ook bijna iedereen. Als intermediair werken we samen met gemeenten en andere partners, adviseurs en uitvoerders om het voor bewoners zo makkelijk mogelijk te maken om hun woning te verduurzamen. Van vervuilend en verspillend naar zuinig en groen. Van verwarmen met gas naar verwarmen met een warmtepomp en zonnepanelen. Van meer stoken naar een beter geïsoleerd huis. Zo versnellen we samen de energietransitie!

Bewoners kunnen erop vertrouwen dat wij voor hen het uitzoekwerk doen: zodat ze altijd een op maat gemaakt en betrouwbaar aanbod krijgen. 

In alle uithoeken van Nederland helpen we met het installeren van zonnepanelen, warmtepompen, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en isolatieglas. Zo maken we woningen comfortabeler en zuiniger.

To top