Aanpak energiearmoede 2022 - Winst uit je Woning

Recentelijk heeft het kabinet budget beschikbaar gesteld voor gemeenten om bewoners, die zich in een situatie van energiearmoede bevinden extra te kunnen gaan helpen.

Dit budget kan gebruikt worden voor het extra aanbieden van kleine energiebesparende maatregelen, maar zeker ook om bewoners te helpen kiezen voor grote energiebesparende maatregelen zoals spouwmuur- en vloerisolatie en het laten plaatsen van zonnepanelen. Zo worden ook zij in de gelegenheid gesteld om substantieel op hun energierekening te besparen. 

Winst uit je woning heeft een aanpak energiearmoede vormgegeven op basis van de volgende uitgangspunten:

 1. Zoveel mogelijk geld vanuit het budget beschikbaar voor de doelgroep en een zo laag mogelijke overhead.
 2. Maximale hulp (advies en financieel) voor alle bewoners en een zo laag mogelijke drempel bij het beslissen over hoe te gaan besparen op de energierekening.
 3. Het organiseren van meerdere aanpakken naast elkaar voor alle verschillende doelgroepen; huurders (sociaal en particulier) en woningeigenaren.
 4. Aansluiting bij beproefde methodieken: kleine energiebesparende maatregelen via waardebon, grote energiebesparende maatregelen via collectieve advies- en inkoopactie.
 5. Ontzorging van gemeenten en woningcorporaties bij uitvoering Aanpak Energiearmoede; van het opzetten van de (subsidie)regeling, het uitvoeren van de aanpakken, het (financieel) ontzorgen van de bewoners tot en met het monitoren, bijsturen en verantwoorden van de resultaten.

Waardebonnen voor kleine energiebesparende maatregelen

Vanuit de RRE en RREW hebben we de organisatie en infrastructuur voor het uitgeven van waardebonnen reeds volledig ontwikkeld voor in totaal bijna 100 gemeenten op basis van meer dan 300.000 verzilverde waardebonnen. We blijven deze verder verbeteren: van de uitgifte van de waardebon, het creëren van meerdere verzilveringskanalen (zowel online als lokaal), de communicatie richting en met bewoners, de inname en controle van de waardebonnen, het monitoren en bijsturen aan de hand van de resultaten tot en met de uiteindelijke financiële verantwoording. 

Nieuwe elementen in de waardebonactie:

 • Vergroten van het waardebonbedrag naar €140 tot €210

  Zodat bewoners niet meer hoeven te kiezen, maar in staat zijn om alle kleine maatregelen te nemen en zo maximaal op hun energierekening te besparen. Samen met de gemeente bepalen we het finale bedrag, stellen we de productenlijst samen en geven we vorm aan passende energiebespaarboxen.
 • Controleren van het huidige energiecontract

  In de communicatie met de bewoners bieden we hen de kans om ons te laten kijken naar het huidige energiecontract. Als daar aanleiding voor is en dat gewenst wordt, helpen wij bij het overstappen naar een voordelige aanbieder.
 • Opleiden en inplannen van lokale energiecoaches

  Is er een wens om lokaal energiecoaches in te zetten om te helpen bij het kiezen of plaatsen van de kleine energiebesparende maatregelen, dan kunnen wij helpen door de energiecoaches (verder) op te leiden en ook de hele planning van huisbezoeken op ons te nemen. 

Advies- en inkoopactie voor grote energiebesparende maatregelen

Het helpen van bewoners met het nemen van grote energiebesparende maatregelen behoort al ruim 8 jaar tot onze kernactiviteiten. Wij hebben sinds 2014 ruim 100.000 bewoners voorzien van onafhankelijk advies op maat, scherpe offertes en hulp bij uitvoering en het subsidie aanvragen vanuit de collectieve inkoopactie.

Voor bewoners, die meer aandacht en focus nodig hebben, is er het intensieve thuisadvies (ca. 1,5 uur) door een onafhankelijke adviseur met als resultaat een op maat gemaakt BespaarPlan met concrete offertes voor alle mogelijke maatregelen.

In een traject richting woningeigenaren, die zich in een situatie van energiearmoede bevinden, willen we daar de volgende nieuwe elementen aan toevoegen:

 • Direct advies aan huis

  De onafhankelijke adviseur geeft advies over de doe-het-zelf aanpassingen in huis, de toepassing van kleine energiebesparende maatregelen en de toepasbaarheid van en/of vragen over de grote maatregelen.
 • Controleren van het huidige energiecontract

  Als onderdeel van het thuisbezoek kijken wij direct naar het huidige energiecontract. Als daar aanleiding voor is en dat gewenst wordt, helpen wij bij het overstappen naar een voordelige aanbieder.
 • Extra substantiële bijdrage

  Subsidiebijdrage vanuit de beschikbare rijksgelden bij aanschaf van 1 of meer energiebesparende maatregelen van €1.000 – € 1.500 (max. 75% van kosten na aftrek ISDE-subsidie/aftrek btw), zodat de drempel zo laag mogelijk is.
 • Financiële ontzorging van bewoners (ESCO light)

  Bewoners hoeven bovenstaande bijdrage en een eventuele ISDE-subsidie of teruggave van btw niet voor te schieten richting uitvoerende partij. Winst uit je woning regelt de directe betaling vanuit de beschikbare rijksgelden en schiet zo nodig de ISDE-subsidie / btw-teruggave voor, zodat ook hier de drempel zo laag mogelijk is.


Wil je meer weten over hoe we samen de energiearmoede kunnen aanpakken en hoe we dit binnen jouw gemeente kunnen organiseren? Neem dan direct contact op met je projectmanager of met Wigger Verschoor (wigger@winstuitjewoning.nl / 06-34773245)

Deel online

[addtoany]
To top