Wat het Nationaal Isolatieprogramma betekent voor gemeenten en hoe Winst uit je woning daarbij kan helpen - Winst uit je Woning

Wat het Nationaal Isolatieprogramma betekent voor gemeenten en hoe Winst uit je woning daarbij kan helpen

Na het opstellen van de Transitievisie Warmte in 2021, zijn veel gemeenten nu bezig  om wijkuitvoeringsplannen te schrijven. Het doel van deze wijkuitvoeringsplannen is om aan te geven hoe bepaalde wijken of buurten aardgasvrij kunnen worden gemaakt. Om toe te werken naar aardgasvrij, moeten woningen in eerste instantie worden geïsoleerd. Door de stijgende energieprijzen heeft een groot deel van de huishoudens te maken met een hogere, en in sommige gevallen voor hen onbetaalbare, energierekening. Dit maakt energiebesparing en het isoleren van slecht geïsoleerde huizen des te urgenter.

Het Rijk kondigde op 2 april 2022 aan extra middelen in te zetten om bewoners een goed aanbod te kunnen doen, ook in een wijkaanpak. Eén daarvan is de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Voor deze lokale aanpak is 206 miljoen euro vrijgemaakt voor 2023 & 2024 en nog eens 825 miljoen euro voor de periode 2024-20230. In totaal is er voor het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), verdeeld over vier programmalijnen, 4 miljard euro ter beschikking gesteld.

Wat betekent dit voor gemeenten? Wat houdt het NIP precies in en welke stappen kun je als gemeente nu ondernemen?

Wat is het Nationaal Isolatieprogramma?

Het Nationaal Isolatieprogramma is de meerjarige aanpak van het Rijk om 2,5 miljoen woningen beter te isoleren. Het NIP budget kan (bovenop de maximaal 30% subsidie uit de ISDE) besteed worden aan isolatiemaatregelen, inclusief het proces en de ontzorging daaromheen. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen woningen die slecht geïsoleerd zijn: label D, E, F en G (en in sommige gevallen zelfs label C). Deze woningen moeten uiterlijk in 2030 verduurzaamd zijn. 

Het isolatieprogramma bestaat uit een aantal actielijnen. Eén van de actielijnen is het isoleren van 750.000 koopwoningen via een lokale aanpak samen met gemeenten. Winst uit je woning kan hierbij helpen door middel van het organiseren van inkoopacties voor grote energiebesparingsmaatregelen, waar een extra financiële bijdrage en uitgebreid persoonlijk advies voor de bewoner onderdeel van is. 

In juli vorig jaar hebben gemeenten het eerste NIP-budget ontvangen, vaak als onderdeel van de aanpak energiearmoede. Voor het tweede deel wordt gemeenten gevraagd een meerjarig plan in te dienen. Sinds eind september kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties reageren met hun ideeën over de NIP regeling. De consultatieperiode hiervoor is op dit moment gesloten. Eind januari zal een update volgen vanuit minister Jetten, gebaseerd op de reacties. Er zijn in totaal 17 reacties ingediend. 

Goed om te weten: de regeling kan van 1 maart tot 31 mei 2023  – mét daarbij een meerjarig plan van aanpak –  worden aangevraagd. De toegewezen middelen worden zowel in 2023 als in 2024 uitgekeerd. Deze kunnen respectievelijk tot 2026 en 2027 worden besteed. 

 

Hoe we gezamenlijk bewoners kunnen aansporen om tot actie over te gaan

Gemeenten moeten de komende jaren steeds intensiever met huiseigenaren in gesprek komen en blijven, en ze stimuleren steeds meer maatregelen te nemen. Zonder flinke externe aansporing is gebleken dat huiseigenaren de woning vrijwel nooit in één keer grotendeels of volledig  verduurzamen, maar dit stapsgewijs doen. 

De extra middelen gaan hier zeker bij helpen, maar de ervaring is dat zulke regelingen niet automatisch hun weg vinden naar de juiste bewoners. 

Wigger Verschoor, directeur Innovatie & Ontwikkeling: “We weten dat veel bewoners – en zeker diegenen die nog niets verduurzaamd hebben – het nemen van grote energiebesparingsmaatregelen als ingewikkeld ervaren. Het is voor deze doelgroep lang niet altijd eenvoudig om zelf uit te zoeken wat ze nodig hebben. Nu het steeds drukker wordt bij uitvoerende partijen is het meer dan ooit nodig om bewoners hierbij te helpen. Zowel financieel als bij het ondernemen van actie”. 

Wist je dat je als gemeente isolatiemaatregelen voor woningeigenaren in slecht geïsoleerde woningen tot wel 100% kunt vergoeden (met een maximum per huishouden)? Zo kosten spouw- en vloerisolatie zo’n €1700 voor een gemiddeld rijtjeshuis (na aftrek van subsidie). Deze kosten kunnen deels gedekt worden met een extra bijdrage vanuit de gemeente. Dat is een substantiële stimulans waarvan verwacht kan worden dat dit de deelname en actiebereidheid van woningeigenaren aan verduurzamingsacties flink zal vergroten.

Hoe Winst uit je woning je kan helpen bij het maken van een plan en de lokale uitvoering

Om tot een plan te komen en dit uit te voeren is een flinke organisatie nodig. Bij Winst uit je woning kunnen we nog vóór de komende lente ondersteuning hierin bieden: van strategie en communicatie tot het opstellen van documenten. Meer ontzorging, en minder administratieve rompslomp dus. We hebben een een aanzet voor het meerjarig plan van aanpak ontwikkeld, die we graag delen en zo gewenst op maat maken.
We kunnen zelfs nu al met de aanwezige middelen vanuit de tweede SPUK een concrete actiecampagne uitrollen om bewoners te bereiken. Het is beter om niet te lang te wachten nu de winter volop is begonnen. 

Wij helpen graag om al zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de beschikbare gelden vanuit de Energiearmoede of vanuit het Nationaal Isolatieprogramma om geen kostbare tijd te verliezen.  Vergelijkbare campagnes doen we op dit moment ook al met de gemeenten Zaanstad, Eindhoven en binnenkort in Arnhem en Noordoost-Twente. 

Winst uit je woning kan helpen bij het ontwikkelen van een meerjarig plan op maat. Wil je weten hoe dit voor jouw gemeente eruit kan zien? Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons via wigger@winstuitjewoning.nl. We denken graag met je mee! 

Deel online

[addtoany]
To top