Wat kunnen professionele energiecoaches betekenen voor de bewoners van jouw gemeente?  - Winst uit je Woning

Met energiecoaches is het mogelijk om bij bewoners achter de voordeur te komen, en hen zo te activeren om te gaan besparen op hun energierekening. De door ons opgeleide  professionele en enthousiaste coaches gaan van deur tot deur, geven advies en tips en, helpen direct door het toepassen van energiebesparende maatregelen. Zo maken bewoners op een laagdrempelige manier kennis met de voordelen van energiebesparingsmaatregelen in hun eigen woning. Én ze raken gestimuleerd om zelf meer te doen om kosten te besparen. Een goed begin is, in dit geval echt, het halve werk. 


Wat is een professionele Winst uit je woning energiecoach?

Een energiecoach is een professional die samen met de bewoner kijkt naar de mogelijkheden om op de energierekening te besparen: op korte en op langere termijn. De coach geeft tips over hoe de bewoner direct het energieverbruik kan verlagen én neemt energiebesparende producten  mee die direct – samen – toegepast kunnen worden.


Wat doet een energiecoach? 

Bewoners kunnen eenvoudig een bezoek van een energiecoach inplannen. Tegelijkertijd benadert de coach bewoners van deur-tot-deur aan huis voor direct advies, voor een afspraak op een later moment of voor een advies aan de voordeur, wanneer een bewoner niet wil dat een coach binnenkomt. Het doel is om zoveel mogelijk bewoners te helpen en zo efficiënt mogelijk met de beschikbare tijd en middelen om te gaan.

Tijdens een bezoek van maximaal 90 minuten helpt de energiecoach bewoners door slimme tips en advies te geven hoe op de maandelijkse energierekening bespaard kan worden. Zo kijkt de coach samen met de bewoner of de temperatuur van de cv-ketel verlaagd kan worden. Tegelijkertijd neemt de coach gratis een aantal energiebesparingsproducten mee en helpt direct met het plaatsen van radiatorfolie en tochtstrips. 

De coach zal voordoen hoe gebruik kan worden gemaakt van de energiebesparende producten, bijvoorbeeld het product te bevestigen of in gebruik te nemen wanneer de bewoner hier niet zelf toe in staat is. Daarnaast zal hij de aan de hand van de grootte van het huis de juiste producten achterlaten, inclusief instructiefilmpjes waarmee de bewoners zelf ook heel eenvoudig actie kunnen ondernemen. Ook wordt een meertalige flyer met uitleg en tips achtergelaten.

Daarnaast heeft de coach ook een waardebon bij zich, waarmee de bewoner nog meer energiebesparende producten kan aanschaffen. Hierin bekijkt de coach welke producten het meest effectief en handig zullen zijn en  helpt hij bij het inzetten van de waardebon. De bewoner kan deze bon vervolgens inzetten om bijvoorbeeld LED lampen te kopen om huidige lampen te vervangen. Daarvoor hebben we ook een adviestool beschikbaar, die helpt bij het vinden van de juiste lampen. 


De totale besparing op de energierekening door energiebesparende producten

Bovenstaande energiebesparende producten kunnen samen leiden samen tot een mooie besparing op de energierekening van de bewoner én dragen direct bij aan de reductie van CO₂ uitstoot. In totaliteit is een maximale besparing van ruim €350 per jaar mogelijk, maar in de praktijk zal dit ongeveer €200 – €250 zijn, omdat meestal niet alle maatregelen hoeven worden getroffen. 

EnergiebesparingsmaatregelBesparing in m3 aardgas
per jaar
Besparing in KWh
per jaar
Besparing in €
per jaar
Radiatorfolie
(bij 2,5 m2)
25€44
Tochtstrips
(alle naden en kieren)
70€122
LED lampen
(bij 11 lampen van 40W met
550 branduren per jaar)
218€87
Cv-ketel instellen
(van 80 naar 60 graden)
60€104

Bron: Milieucentraal en Zet ‘m op 60

Wanneer je energiecoaches wil gaan inzetten, is het belangrijk om ook het resultaat bij te houden. Zo weet je hoeveel effect de inzet heeft gehad op de besparing van energie, de maandelijkse lasten en de CO₂ reductie.

Per huishouden houdt de energiecoach bij hoeveel radiatorfolie er geplakt is, wat de aanvoertemperatuur van de cv-ketel is en tot welke temperatuur deze is verlaagd, hoeveel tochtstrips zijn aangebracht, etc. Op basis van deze punten monitoren we specifiek het effect en maken wij het inzichtelijk met een dashboard. 


Waarom is het inzetten van energiecoaches belangrijk? 

Op basis van veel verschillende RRE(W) acties en inkoopacties, zien we dat in bepaalde wijken bewoners op basis van één brief niet overgaan tot het gratis bestellen van energiebesparingsmaatregelen. Soms wordt de brief niet gelezen of wordt deze vergeten. Daarnaast blijven  de energiebesparende producten soms in de kast liggen, bijvoorbeeld omdat bewoners  niet weten hoe ze het moeten gebruiken of omdat ze het zelf niet kunnen toepassen of gebruiken.

De energiecoach kan worden ingezet in wijken waar de bewoners lastiger te bereiken zijn en waar nog weinig gebruik wordt gemaakt van eerdere subsidies of waardebonnen.  Vaak is dit ook de groep die de besparing op de energierekening het hardste nodig heeft. Door de inzet van energiecoaches is het wél mogelijk om deze doelgroep te bereiken en te helpen. Dit kan ook in samenwerking met verschillende lokale partijen zoals de Voedselbank, Schuldhulpverleningen of andere welzijnsorganisaties. Deze partijen hebben vaak al mensen in hun lokale netwerk, die graag deze rol willen en kunnen gaan vervullen. 


Hoe ziet het profiel van onze energiecoaches eruit? 

Om echt vooruitgang te kunnen boeken zijn een groter aantal  energiecoaches nodig. De samenwerking met vrijwilligers kan een goede start betekenen, maar om de gewenste aantallen te kunnen bereiken is het nodig om een groter en qua beschikbaarheid stabielere groep aan energiecoaches te hebben. 

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat er veel aandacht wordt besteed aan de voorbereiding en planning. Bijvoorbeeld  het ontwikkelen van een IT back-end systeem, waarmee waardebonnen kunnen worden verzilverd en waarmee alle activiteiten per woning kunnen worden geregistreerd ter verantwoording; het logistiek organiseren van alle benodigde energiebesparende producten; het efficiënt kunnen inplannen van huisbezoeken, zodat energiecoaches per dag zo veel mogelijk kunnen doen. In een georganiseerde groep bestaande uit een meewerkende coördinator met meerdere energiecoaches kunnen zo stap voor stap kan een grote alle betreffende wijken binnen een gemeente benaderd worden. 

Voorafgaand aan een traject leiden wij de energiecoaches op. Technisch als het gaat om het kunnen geven van advies op maat, het toepassen van energiebesparende producten, het verlagen van de aanvoertemperatuur van de cv-ketel etc. Maar ook sociaal als het gaat om het goed kunnen omgaan met de betreffende doelgroep.

Om de kwaliteit van een huisbezoek te waarborgen, heeft een energiecoach tenminste de volgende kenmerken. Hij of zij:

  • Heeft een Verklaring Omtrent Goed Gedrag
  • Is volwassen en staat stevig in zijn/haar schoenen
  • Is zowel sociaal als technisch onderlegd
  • Heeft een training gevolgd en weet hoe hij de doelgroep kan benaderen en helpen met het juiste advies
  • Is het liefst lokaal of regionaal bekend en spreekt dezelfde taal


Heb je interesse om professionele energiecoaches in te zetten in jouw gemeente? 

Graag horen we van je wat in jouw gemeente de grootste uitdaging is en gaan we het gesprek aan hoe we professionele energiecoaches kunnen gaan inzetten om je daarbij te helpen.

Voor meer informatie of vragen kan je hiervoor een mailtje sturen naar onze projectleider Sam de Guchteneire via: sam@winstuitjewoning.nl.

Deel online

[addtoany]
To top