De 7 misverstanden over subsidie die je bij bewoners kunt voorkomen - en een vooruitblik naar 2023 - Winst uit je Woning

Wist je dat subsidies zwaar wegen in de overweging van bewoners om te gaan verduurzamen? Wij zien dat gemiddeld ongeveer 85% procent van de deelnemers aan onze inkoopacties interesse toont in subsidies en dit als overweging noemt om energiebesparende maatregelen te nemen. Ook op onze servicedesk gaan veel vragen over de subsidies. 

Winst uit je woning neemt al langere tijd de subsidieaanvragen van deelnemers aan de inkoopactie, op verzoek, uit handen. Dat doen we gratis als extra service, mits bewoners isolatiemaatregelen of een hybride warmtepomp via onze inkoopacties afnemen. Omdat er zoveel vraag naar deze hulp bij subsidie is, werken we sinds kort samen met onze nieuwe partner Simpel Subsidie. Zij zijn geautoriseerd om subsidie aan te vragen namens bewoners en hebben een slim systeem ontworpen om de aanvragen te vereenvoudigen en te automatiseren. 

Omdat zij experts zijn in subsidie stelden wij hen wat vragen. Sven Ringelberg van Simpel Subsidie vertelt wat het effect wordt van het nationaal isolatieprogramma, wat de te verwachten subsidieregelingen zullen zijn en wat de 7 veelgehoorde misverstanden zijn over subsidies bij bewoners. Maar eerst gaat hij in op de drie overeenkomstige uitdagingen en kansen die hij ziet bij alle gemeenten. 

Sven Ringelberg

Over Sven: Sven is mede-eigenaar van Simpel Subsidie. Een partner waarmee we sinds kort samenwerken om bewoners zo goed mogelijk – en gratis! – te helpen met hun subsidieaanvraag wanneer zij hun huis verduurzamen. Hij interesseert zich in de trends en ontwikkelingen omtrent subsidies en heeft veel affiniteit met energie en verduurzaming. 

Drie belangrijke uitdagingen bij gemeenten op dit moment

“Veel gemeenten hebben nu de focus op het aardgasvrij krijgen van woningen”, vertelt Sven van Simpel Subsidie. “Ik signaleer daarbij drie belangrijke uitdagingen waar alle gemeenten mee bezig zijn of gaan”. 

 1. Aanpak voor de huursector: verplicht verduurzamen
  “Ook de verhuurders, worden gedwongen om sneller te verduurzamen. Onlangs werd dit zelfs wettelijk verplicht. Woningcorporaties en particuliere verhuurders mogen vanaf 2030 geen woningen meer verhuren met een energielabel E, F, of G”.

Goed om te weten: Winst uit je woning gaat hiermee ook concreet aan de slag. Op dit moment worden de plannen ontwikkeld om in samenwerking met de gemeente Amsterdam ook de enorme voorraad aan huurwoningen in die stad te gaan verduurzamen.

 1. Aanpak energiearmoede: ook de lagere inkomens mee laten doen
  “Het is mooi dat gemeenten extra middelen krijgen voor wijken en buurten die extra hulp nodig hebben om ook te kunnen verduurzamen. Bewoners die dat normaal niet hadden gekund, worden ondersteund hun woning te verduurzamen”. Ook hier zijn we bij Winst uit je woning mee bezig, onder andere door de inzet van professionele energiecoaches.
 1. Collectieve contingenten aanpak: vraag bundelen
  “Ik geloof dat door middel van een contingenten aanpak gemeenten bewoners nog efficiënter kunnen helpen te verduurzamen. De vraag naar duurzame oplossingen van vergelijkbare woningen wordt gebundeld, waardoor de verduurzaming sneller en goedkoper uitgevoerd kan worden”.

Volgens Sven zetten alle gemeenten hiermee mooie stappen, maar tóch gaat dit voor hem nog niet snel genoeg. “Om de doelstellingen te behalen, moet er meer tempo komen. Maar duizenden woningen van het gas af halen is natuurlijk erg complex. Spelregels om dit op grote schaal te doen zijn er eigenlijk niet. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel een alternatief voor aardgas mag kosten. En mag je als gemeente een einddatum noemen waarin bewoners van het aardgas af móeten zijn? En als mensen straks van het aardgas af zijn, wat zijn dan de oplossingen voor overbelaste elektriciteitsnetten?” 

Sven ziet een oplossing om toch snel te starten: “Grote aardgasvrije projecten kosten veel nadenkwerk, tijd en energie. Dat is op zich prima, maar ondertussen kunnen we natuurlijk allang starten met het isoleren van woningen en daarmee veel energie besparen.” 


Het effect van het nationale isolatieprogramma

Hij is al jarenlang een voorstander van isoleren: “Want energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet duurzaam op te wekken”. Om die reden is hij dan ook erg enthousiast over het nationaal isolatieprogramma. 

“Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet duurzaam op te wekken”

Maar dat had er wat hem betreft veel eerder mogen komen: “De subsidie die er een jaar of twee geleden al was voor isolatie, had een veel te onstabiel beleid. Veel regels veranderden: de ene keer kregen bewoners wel subsidie de andere keer niet. Daardoor was er bij bewoners veel onduidelijkheid over of je nou in aanmerking kwam of niet. Tegelijkertijd betekende dit dat isolatie partijen hier ook niet op konden bouwen en dus niet durfden te investeren. De vraag en het aanbod fluctueerde hiervoor te veel. Op het moment dat er veel vraag was, was vaak het aanbod niet toereikend. Daardoor duurde het vaak lang voordat huizen geïsoleerd waren en stijgen de prijzen door de hoge vraag.”

Het nationaal isolatieprogramma gaat hierin stabiliteit geven: “Met de belofte van de overheid om stevig in te zetten op CO₂-reductie om de doelstellingen voor 2030 te halen, geeft dit de stabiliteit die we zo broodnodig hebben, maar eerder niet hadden. En dat is positief. “Ik verwacht dat er de komende jaren veel vraag blijft naar isolatiemaatregelen vanuit de bewoners, waarop ook ondernemers durven in te spelen”. Die investeringsbereidheid, van zowel bewoners als uitvoerders, zien wij ook bij Winst uit je woning als een grote en mooie kans.

Wat volgens Sven wel spannend gaat worden, is of er in de toekomst voldoende vakmensen zullen zijn om de huizen te verduurzamen én of er genoeg materialen aanwezig zullen zijn. “Maar daar vinden we wel weer oplossingen voor!”.


De te verwachten subsidieregelingen van de toekomst

“Schaarste dwingt tot innovatie”, geeft Sven aan. Zowel op het gebied van materialen, als op vakmensen. “Wanneer ergens een enorm tekort op komt, worden vaak snel weer oplossingen gevonden”.

Zo verwacht hij dat door schaarste op materiaal in combinatie met de drukkende klimaat veranderingen, binnen nu en 5 jaar biobased materialen meer aandacht gaan krijgen in subsidielandschap. “Ik voorzie dat biologisch afbreekbare materialen zoals riet, vlas, biofoam etc. meer gesubsidieerd gaan worden in de toekomst”. 

Ook zal de opslag van energie in de buurt of in woningen belangrijker worden: “Wanneer woningen in grote getale van het aardgas af zullen gaan door elektrisch koken, elektrisch rijden en bijvoorbeeld de hybride warmtepomp, zal er meer gevraagd worden van het energienet. Om dit net te kunnen ontlasten, is de opslag van elektriciteit een oplossing. Wanneer je elektriciteit kan opvangen in een (thuis)batterij, kan je de energie op een later moment gebruiken. Ik verwacht dan ook dat de (thuis)batterij subsidie gaat krijgen”. 


De 7 veelgehoorde misverstanden rondom de huidige ISDE subsidie

Na deze blik in de toekomst gaan we weer even terug naar nu. Er zijn een aantal zaken die ze bij Simpel Subsidie vaker horen als ze bewoners adviseren over de huidige subsidieregelingen. We raden dan ook aan om, ook op de gemeentelijke communicatiekanalen, hierover goed te communiceren door de veelgestelde vragen én veelgehoorde misverstanden uit te leggen. 

Dit zijn volgens Sven de 7 veelgehoorde misverstanden van bewoners over subsidies: 

 1. Bewoners zijn vaak bang dat er geen subsidie meer beschikbaar is. Maar de subsidiepot is gewoon goed gevuld en loopt echt niet zo hard leeg! Het is goed om te benoemen hoeveel budget er nog beschikbaar is.
 2. Volgend jaar kunnen bewoners voor 1 energiebesparingsmaatregel al (ISDE) subsidie krijgen, in plaats van de 2 energiebesparingsmaatregelen die je dit jaar moet aanschaffen om recht te hebben op subsidie. Veel bewoners zijn hier niet van op de hoogte en laten de subsidie daarom liggen. 
 3. Als je een energiebesparingsmaatregel hebt aangeschaft vanaf 2 april dit jaar (2022), kunnen bewoners daar volgend jaar (2023) subsidie voor krijgen.
 4. De subsidies zijn alleen bedoeld voor de originele woning, dus niet voor een aan- of uitbouw. Als deze er al een aantal jaar staat, dan mag het wel. Dit is vaak onduidelijk voor bewoners. 
 5. Ook door het samenvoegen van een stal of een ander oud complex met de hoofdwoning kom je niet in aanmerking voor subsidie. Ook in zo’n geval is de subsidie alleen bedoeld voor de originele woning. 
 6. Wanneer je het glasoppervlak van je woning vergroot door bijvoorbeeld je gevel door glas te vervangen, krijg je hiervoor geen subsidie. 
 7. Officieel moeten bewoners een foto maken wanneer de duurzame oplossing wordt uitgevoerd of geplaatst, maar dit wordt nogal vaak vergeten. Sven geeft aan dat in de praktijk blijkt dat dit geen ramp is: een nette factuur en betalingsbewijzen zijn het belangrijkste, en dan mag de bijgevoegde foto ook een foto van het eindresultaat zijn. 

Wil je meer weten over hoe wij bewoners adviseren over subsidies? Klop dan even aan bij je Winst uit je woning projectmanager. En mocht je als gemeente op dit moment een inkoopactie met ons samen organiseren, dan kun je jouw bewoners altijd verwijzen naar https://winstuitjewoning.nl/subsidie/.

Deel online

[addtoany]
To top